O firmě

O nás

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU FIRMY

(ISO 9001 : 2009, ISO/IEC 27001, ISO 14001 : 2005)

Vize

Být preferovaným dodavatelem kancelářských potřeb a souvisejícího sortimentu pro korporátní i velkoobchodní partnery. Být dobrým a žádaným zaměstnavatelem.

 

Základní hodnoty společnosti

Základními motivy naší společnosti jsou zaměření na zákazníky, úsilí o splnění a překročení očekávání našich zákazníků.

 

Rozvoj, inovace, iniciativa

Našim partnerům dodáváme komplexní a inovativní systémová řešení při realizaci dodávek kancelářských potřeb. Služby pro naše zákazníky řešíme jako tým, jako tým zvyšujeme úroveň našich služeb, jako tým vítězíme.

 

Politika kvality

Prioritní je pro naši každodenní činnost orientace na zákazníka, jeho potřeby a specifika. Usilujeme o poskytování kvalitních služeb a chceme být jasnou volbou pro zákazníka při hledání dodavatele kancelářských potřeb. S našimi zákazníky udržujeme vstřícné a inovativní vztahy, které dělají z naší společnosti přirozeného partnera pro dodávky kancelářských potřeb. Všichni naši zaměstnanci usilují při své práci o maximální kvalitu, hledají možnosti k tomu, aby jejich aktivita a kreativita vedla ke zvyšování kvality. Neustálé zlepšování efektivnosti systému managementu kvality máme na mysli při všech činnostech, které naše společnost provádí.

 

Politika ochrany životního prostředí

Jako jedna z nejvýznamnějších firem v našem oboru přispíváme k zachování životního prostředí s cílem podpořit trvale udržitelný rozvoj. Životní prostředí a jeho ochrana je jednou z našich hlavních priorit, a proto stále rozšiřujeme počet produktů označených vlastním logem „eco product“. V roce 2013 jsme se zapojili do systému „Zodpovědná firma“. Jsme držiteli certifikátu ISO 14001 (systém ochrany životního prostředí), plníme povinnost odděleného sběru, zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu zapojením do systému REMA a jsme zapojeni do systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů u společnosti EKO-KOM.

 

Bezpečnostní politika firmy

Hlavním cílem bezpečnostní politiky firmy je trvalé zajištění maximálního bezpečí osob a majetku, veškerých interních a externích procesů s tím souvisejících, zachování integrity a důvěrnosti informací. Míra ochrany poskytovaná informacím je úměrná jejich hodnotě. Informace jsou chráněny ve všech formách i na všech nosičích, ve kterých se mohou vyskytnout.